Yasal uyarı

Bu sayfada, bu web sitesinin kullanımını düzenleyen hüküm ve koşullar açıklanmaktadır.

Siteyi ziyaret ederek, bu hüküm ve koşullara kesin bir şekilde uymayı taahhüt etmiş olursunuz.

Hüküm ve koşullar önceden haber verilmeden istenildiği zaman değiştirilebileceğinden, düzenli olarak bakmanızı öneririz.

1. Fikri mülkiyet

Site, Sanofi-aventis Group'a aittir ve Sanofi-aventis Group tarafından işletilmektedir. Sitede (www.dulco.com.tr) yer alan ticari markalar, logolar ve alan adları dahil olmak üzere her bir bileşen ve Sitenin yerleşim düzeni, yürürlükteki fikri mülkiyet yasalarıyla korunmaktadır ve Fransız ana kuruluş Sanofi veya bağlı kuruluşlarına aittir. Tüm bunların kullanılması izne tabidir.

Sitenin hiçbir bileşeni, fikri mülkiyet haklarına ve belirtilen diğer mülkiyet haklarına saygı gösterilmesi şartıyla yalnızca basın gereksinimleri için kullanım dışında, Şirketin önceden yazılı izni olmaksızın, hiçbir şekilde ve hiçbir ortamda tamamen veya kısmen kopyalanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez, düzenlenemez, indirilemez, tağyir edilemez, iletilemez veya dağıtılamaz. Sadece özel kullanım amaçlı kopyalama yetkisi, kişisel bilgisayarınızda kendi kişisel, özel, ticari olmayan kullanımınız için verilmiştir.

Sitenin içeriğinin tamamının veya bir kısmının izin verilen her kopyasında "Copyright Sanofi - All rights reserved" (Telif Hakkı Sanofi - Tüm hakları saklıdır) ifadesi görünmelidir.

Siteyi oluşturulan veya Sitede gösterilen öğelerin izin verilen her türlü kullanımı, hiçbir şekilde tağyir edilmemeli ve değiştirilmemelidir.

Sanofi veya bağlı kuruluşları, fikri mülkiyet haklarının ihlali durumunda yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar.

2. Bilgilerin niteliği

Lütfen burada Sitenin amacını, içerdiği konuları ve açıkça kapsam dışı bırakılan hususları açıklayın ve web sitesinin uyulması zorunlu diğer kullanım kurallarını belirtin.

Başta finansal bilgiler olmak üzere Sitede yayımlanan bilgiler, yatırım teşviği olarak kabul edilmeyecektir. Hiçbir koşulda müşteri araştırması veya halka arz olarak yorumlanmamalıdır ve Sanofi ve/veya ilgili bağlı kuruluşlarındaki hisse senetlerini veya diğer menkul kıymetleri taahhüt etme, satın alma veya takas etme teklifi değildir. Sitede yayımlanan finansal bilgilerin düzenli olarak güncellendiğine dikkat çekeriz (finansal bilgiler çevrimiçi olarak veriliyorsa).

Sitede, Sitenin içeriği ile ilgili olarak belirli bir alanda danışılan uzmanların görüşleri veya basında çıkan yazılardan alıntılar yer alabilmektedir. Bu tür bilgiler yalnızca danışılan uzmanın veya ilgili yayının görüşünü ifade eder ve illaki Sanofi Grubunun görüşü anlamına gelmez. Bu uzmanlar Sanofi Grubu çalışanları değildir ve görüşlerinin Sanofi tarafından kullanılması karşılığında herhangi bir ödeme almazlar. Bu tür bilgi ve görüşlerin doğruluğundan veya eksiksizliğinden Şirket sorumlu değildir. Uzmanların görüşleri kendi kişisel görüşlerini yansıtır ve asla Şirketin ve/veya Sanofi'nin görüşü veya sorumluluğu olarak yorumlanmamalıdır.

Sitede ayrıca sağlık, fiziksel durum, tıbbi alan ve tıbbi tedaviler hakkında yalnızca insan kullanımına yönelik bilgiler yer alır. Söz konusu bilgiler Sitede yalnızca bilgi amaçlı olarak yayımlanır ve doktorunuzun veya eczacınızın vereceği tavsiyelerin yerini tutmaz. Bu bilgilerden hiçbir koşulda bir hastalık veya fiziksel sorunun tıbbi tanısını koymak veya Sitede tanıtılan ilaçları reçete etmek veya kullanmak için yararlanılmamalıdır.

Site, sağlık sorunları, olumsuz olaylar veya ürünle ilgili teknik şikayetler bildirmek veya Sanofi ürünleriyle ilgili teknik veya tıbbi sorular sormak için kullanılamaz. Bu durumlarda doktorunuza veya eczacınıza danışmalısınız.

3. Diğer sitelere bağlantılar

Şirketin veya Sanofi'nin sorumluluğu, Site üzerinden erişilebilen üçüncü taraf bir site tarafından üstlenilmez. Tamamen Şirketten bağımsız kalan bu üçüncü taraf sitelerin içeriğini herhangi bir yolla kontrol etmemiz söz konusu değildir. Ayrıca, Site ile bir üçüncü taraf sitesi arasında bir bağlantının bulunması, hiçbir koşulda Şirketin söz konusu sitenin içeriğini ve özellikle de bununla ilgili kullanımları herhangi bir şekilde onayladığı anlamına gelmez.

Buna ek olarak, Siteden özellikle bir veya daha fazla bilgisayar virüsü, Truva atı veya başka bir "parazit" girmesini engellemek için gereken önlemleri almak sizin sorumluluğunuzdadır.

Harici sitelerde Siteye hiper metin bağlantıları yer alabilir. Bu tür bağlantılar, Şirketin açık ön izni olmadan oluşturulmamalıdır. Şirket, bu sitelerin kullanım dışı olmasından hiçbir şekilde sorumlu değildir ve bunları incelemez, kontrol etmez veya onaylamaz ve bu sitelerde veya bu siteler aracılığıyla mevcut olan içeriklerden, reklamlardan, ürünlerden veya diğer bileşenlerden sorumlu değildir.

4. Kişisel bilgiler ve diğer bilgiler

Lütfen bu web sitesinin altbilgisinde verilen gizlilik politikasına bakın.

5. Sorumluluğun sınırlandırılması

Şirket, Sitede yayımlanan bilgilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmaktadır. İçeriği önceden haber vermeksizin herhangi bir zamanda düzeltme hakkı saklıdır. Ancak Şirket, Sitede bulunan bilgilerin doğru, güncel veya eksiksiz olduğunu garanti etmez.

Sonuç olarak Şirket, ağır veya kasıtlı ihmalinden kaynaklanan maddi hasar dışında aşağıdakilerle ilgili her türlü yükümlülüğü reddeder:

  • Sitede mevcut bilgilerle ilgili her türlü yanlışlık, hata veya ihmal;
  • Üçüncü bir tarafın Sitede sunulan bilgilerin veya öğelerin değiştirilmesiyle sonuçlanan hileli izinsiz girişinden kaynaklanan hasarlar
  • ve daha genel olarak, Siteye erişim nedeniyle veya erişimin olanaksız olması nedeniyle, Sitenin kullanımı nedeniyle, bilgisayarınıza veya başka herhangi bir cihaza girebilecek virüsler veya bunların görebileceği zararlar da dahil olmak üzere ve/veya (iii) Siteden doğrudan veya dolaylı olarak gelen herhangi bir bilgiye güvenilmesi nedeniyle, Şirket bu tür bir hasar veya zarar meydana gelebileceği konusunda uyarılmış olsa bile nedeni, kaynağı, niteliği ve sonucu ne olursa olsun her türlü maddi hasar veya dolaylı zarar

Sitenin veya başka herhangi bir sitenin bileşenleri, zımni veya açık bir garanti olmaksızın "olduğu gibi" sağlanır. Şirket, bunlarla sınırlı olmaksızın piyasa değerine veya belirli bir amaca uygunluğa ilişkin zımni veya açık bir garanti vermez.

6. Web sitesinin kullanılabilirliği

(i) Siteyi her türlü kusurdan ari bir şekilde kullanıma sunmanın teknik olarak olanaksız olduğunu ve Şirketin bunu taahhüt edemeyeceğini; (ii) kusurların Sitenin geçici olarak kullanılamaz hale gelmesine yol açabileceğini ve (iii) Sitenin işleyişinin, örneğin sizinle Şirket arasındaki ve Şirket ile diğer ağlar arasındaki iletim ve iletişim araçları gibi, Şirketin kontrolünde olmayan olaylardan ve/veya konulardan etkilenebileceğini kabul etmiş bulunuyorsunuz.

Şirket ve/veya tedarikçileri, herhangi bir zamanda, Sitenin tamamını veya bir kısmını bakım yapmak ve/veya Sitede iyileştirmeler ve/veya değişiklikler yapmak için geçici veya kalıcı olarak değiştirebilir veya durdurabilir. Sitenin değiştirilmesinden, askıya alınmasından veya durdurulmasından Şirket sorumlu değildir.

7. Ürünler hakkında bilgi

Sitede yer alan ve yayımlanan bilgiler, Sanofi Grubunun bazı ülkelerde veya bazı bölgelerde duyurulmayan veya bulunmayan veya farklı bir ad altında sağlanan ve ülkeye bağlı olarak farklılık gösterebilecek düzenlemelere ve kullanım şartlarına tabi olabilen ürün, program ve hizmetlere doğrudan veya dolaylı referanslar içerebilir. Bu referanslar, Sanofi Grubunun söz konusu ürünleri, programları veya hizmetleri ülkenizde satmayı planladığı anlamına gelmez. Erişebileceğiniz ürünler, programlar ve hizmetler hakkında bilgi için Şirkete veya Sanofi satış ortağınıza başvurun.

8. Yasal hükümler

Site ve içeriği, [buraya kesin olarak doğru ülkeyi yazın] Yasalarına tabidir ve bu hususlardaki her türlü anlaşmazlık [buraya kesin olarak doğru ülkeyi yazın] mahkemelerinin yargı yetkisine tabidir.

9. Hüküm ve koşullar

9.1 Site editörü

[Opella Healthcare Tüketici Sağlığı A.Ş.], [268140-5 sicil no ile İstanbul Ticaret Odası]'nda kayıtlı [20.500.000 TL] sermayeli bir anonim şirketidir.

9.2 Yayın yetkilisi

Yayın yetkilisi [Cherif Omar]

9.3 Site yer sağlama hizmeti

Microsoft Nederland B.V.Evert van de Beekstraat 354

1118 CZ Schiphol (Amsterdam)

Hollanda

http://www.microsoft.com/nl-nl

Microsoft Nederland B.V. is part of Microsoft Corporation,

1 Microsoft Way,

98052 Redmond, Washington, ABD.

10. Fotoğraflar / videolar

İşbu hüküm ve koşullarda aksi belirtilen haller dışında, bu web sitesinde yer alan her tür resim ve diğer multimedya içeriği Sanofi'ye aittir.